Warunki współpracy

Firma Pluszek sp z oo podchodzi indywidualnie do każdego klienta.

W celu zapewnienia jak najlepszej obsługi, oraz przyspieszenia formalnej części realizacji zamówień prosimy przestrzegać pewnych zasad współpracy:
1) Nawiązanie współpracy:
Firmy zainteresowane nawiązaniem współpracy z firmą Pluszek Sp. z o.o. prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów świadczących o prowadzeniu działalności nie starszych niż 3 miesiące: Dokument nadania numeru NIP, REGON, zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS. W/w dokumenty można złożyć osobiście, przekazać przedstawicielowi firmy Pluszek Sp. z o.o., przesłać scany dokumentów mailem, listem poleconym lub faxem.

Wszelkie informacje uzyskane przez strony w wyniku prowadzonej współpracy stanowią tajemnicę handlową.
2) Zamówienia:
Zamówienia można składać w formie pisemnej – info@pluszek.pl lub telefonicznie +48 500 601 601
Na zamówieniu należy wpisać:
nazwę firmy wraz z danymi teleadresowymi – koniecznie telefon kontaktowy, nazwę produktu, kolor , ilość , miejsce dostawy jeśli jest inne niż siedziba firmy.

3) Transport towarów:
Przy dostawie zamówień opiewających na kwotę min. 500,00 PLN/netto, koszty transportu w wybrane, jedno miejsce dostawy na terenie Polski pokrywa Sprzedawca.

Przy odmowie przyjęcia paczki lub jej nieodebraniu, Odbiorca zostanie obciążony kosztami przesyłek i opłat dodatkowych należnych firmie spedycyjnej.

4) Windykacja przeterminowanych należności:
Przeterminowane należności automatycznie blokują realizację kolejnych zamówień złożonych przez Klienta.
W przypadku Klientów nie dotrzymujących terminów płatności następuje powrót do 100% przedpłaty.

Call Now Button