PROTOKÓŁ REKLAMACJI TOWARU
w związku z wystąpieniem wady w oparciu o art. 556 Kodeksu Cywilnego zgłaszam
reklamację wg poniższego opisu.

Reklamacja kierowana do:

Dane firmy: Pluszek Spółka z o.o.
      ul. Monopolowa 11, 33-100 Tarnów
      tel. +48 500 601 601
      e-mail: biuro@antyramy.eu

Zgłaszający:
Imię i nazwisko nabywcy/(konsumenta):………………………………………………………………
Adres konsumenta:
 …………… ……………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy: ……………………………………
adres e-mail: …………….
Data nabycia towaru .. ……………………….. 
Dowód zakupu (paragon/faktura / zamówienie /
nr: ………………………..
Opis towaru (nazwa, numer fabr itp)……………
………………………………………………………………………………..
Cena zakupu brutto ……………………………………………………………
Szczegółowy opis wad (uszkodzeń) :
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 
 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 

Data stwierdzenia wady/uszkodzenia towaru:
………………………………………………………………………………..
. ………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………….…
Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny
żądam:
 1. – wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
 2. – nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
 3. – obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: …… …) zł, Proszę o zwrot
  podanej kwoty na konto …….…………../przekazem pocztowym na mój adres* (art.
  560 § 1)
 4. – odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 §
  1) ……………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………
  Sprzedawca poinformuje Konsumenta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w
  ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu. Protokół można przesłać pocztą
  lub e-mailem.
  ………………………..
  ……………………………..
  ………….
  Miejscowość, data Podpis
  zgłaszającego reklamację
  *) Proszę zakreślić wybrane rozwiązanie.

Shopping cart

0

No products in the cart.